tisdag 7 december 2010

TORSDAG: ERIK BERGLIN PÅ GOLDIN!


På torsdag den 9 december · 17:00 - 20:00 har Erik Berglin vernissage på GOLDIN!

GOLDIN har glädjen att presentera Erik Berglins projekt Everything is Borrowed. Erik Berglin, född 1980, är nyutexaminerad från Fotohögskolan i Göteborg och finns representerad i samlingarna på Göteborgs Konstmuseum, Hasselbladscenter och Sundsvalls konstmuseum.

Bildsviten Everything is Borrowed består av fotokollage och är ett pågående projekt baserat på konstnärens omfattande samling av sk ”found photography”, dvs tusentals bil...der lånade från internet. Bilderna arrangeras kring olika associationsbanor med utgångspunkten i jämförelser mellan kända konstbilder och anonyma privata bilder, vars uttryck liknar varandra. Det är vanligt med liknande jämförelser mellan konstverk inom konstvetenskap, där man söker efter och fastslår likartade bildlösningar eller besläktad tematik. När privata bilder, oftast helt omedvetet, efterliknar kända konstverk, uppstår intressanta frågeställningar kring konst vs verklighet, originalitet och upphovsrätt.

Det ogenerade och självklara sätt på vilket Berglin appropierar andras bilder är betecknande för en ny kulturyttring som har tagit form på nätet under de senaste åren. Det material som läcker ut på
internet ses som allmängods. Kopiering och återanvändning av bilder driver på internets enorma informationsflöde; ord som appropriering eller remixning har införlivat sig i diskursen som förs
kring det globala digitala nätverket. Nätet har gett tillgång till enorma mängder bildinformation som kan redigeras, förändras och förvrängas med enkla och tillgängliga medel. Det har blivit ett
allmänt och kollektivt handlande som generar ett flöde av digitala koder, som konstant kodas om i en ständigt pågående transformation av bildens, filmens eller musikstyckets form och innehåll. Sviten Everything is Borrowed gestaltar på ett lustfyllt sätt detta nya informationsflöde och dess konsumtionsmönster.

GOLDIN, Engelbrektsgatan 25, Stockholm


Öppettider: mån - tors 11 - 18, fre - lör 12 - 16
 

OBS: Stängt 23 dec 2010 - 8 jan 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar