torsdag 27 januari 2011

PERVERTED PERCEPTION//MINNA FORSSBERG

 
IMORGON FREDAG HAR MINNA FORSSBERG VERNISSAGE!!
 
VERNISSAGE FREDAG 28e JAN 16-21
PERVERTED PERCEPTION//MINNA FORSSBERG

"The black bunched in there like a bat,
No light
But the torch and its faint
Chinese yellow on appalling objects-
Black asininity. Decay.
Possession."

ÖPPET
LÖ 29e 12-16
SÖ 30e 12-16


Galleri Rotor2 Vasagatan 50, ingång Teatergatanonsdag 26 januari 2011

SOME ARTISTS AND EXHIBITIONS THAT ARE LEFT IN MY MIND

Några konstnärer och utställningar som har hängt sig kvar i mitt medvetande, som jag tycker mycket om. Alla bilderna är inte specifikt från den konsthallen som jag såg utställningen på, men det är samma verk som jag såg.

Chu Yun 
Spirande vita nätter
Bonniers Konsthall 2008.
Text från Bonniers Konsthalls hemsida:
Installationen Constellation No. 2 är ett mörkt rum där olikfärgade stjärnor lyser på natthimlen. När ögonen hunnit vänja sig vid mörkret framträder olika elektroniska apparater, som fläktar, datorer 
 och eltandborstar. Det som ser ut som stjärnor är i själva verket vilolägeslamporna på elektroniken.


Hans Rosenström
http://hansrosenstrom.net/
TILLSAMMANS
Street View
MAP – Mobile Art Production
2010 i Göteborg.
Text från Hans Rosenströms hemsida:
Tillsammans was made in a recently closed choclaté store and café, the original furniture was left behined and used in the installation as it was. The work was experienced one person at a time. The narrative started to play from the headphones when the viewer sat down on one of the chairs.The story was specifically written for this abandoned space that had lost its identity and waited to become something else. All the lights in the space where computer controlled and was synchronized with the narration.
The recording of the story was done together with an actor in the same room. I have used a binaural
recording technique with “‘in-ear”‘ microphones. Heard through headphones this creates a very credible three dimesional sound in the room.
Gå och se nu:
10 FEB 2011 – 20 MAR 2011
 Hans Rosenström
Du Utan Jag  
Moderna museet Studion, Stockholm
Moderna Museet Studio  
Christian Andersson http://www.christianandersson.net 
9 was 6 if
Visades påGöteborgs InternationellaKonstbiennal
Text from Christian Anderssons hemsida:
The two chairs change in colour every 4th minute. The white chair turns black at the same time as the black one turns white. What looks like two ordinary chairs on display, is in fact two totally modified replicas holding an internal water system. This allows the chairs to change in temperature, as cold or hot water is pumped through their system. The changing temperature affects the surface of the chairs, coated with thermochrome (heat-reacting) paint. When the chair is cold, it is black, but when heated up it turns white.  
Gå och se nu:
 21 JAN- 24 APRIL
Christian Andersson 
From Lucy With Love
Moderna Museet, Malmö
Pipilotti Rist

visades på Magasin 3 

PIPILOTTI RIST "GRAVITY, BE MY FRIEND" 


Presstext:
Pipilotti Rist är en av vår tids mest uppmärksammade konstnärer, känd främst för sina drömlika videoinstallationer. Med sitt
färgintensiva formspråk undersöker hon både fysiska och psykologiska rum. Kroppen, våra sinnen, ritualer och tabun utforskas lika lekfullt underhållande som poetiskt och intimt. 
Utställningen inkluderar verk centrala i Rists konstnärskap samt Tyngdkraft, var min vän – en ny storskalig audiovideoinstallation som produceras specifikt för Magasin 3. Titeln syftar både på handlingen i filmen och på betraktarens upplevelse av verket.  
 

Simon Fujiwara
I don´t find any homepage.
Welcome to the Hotel Munber
Visades på Göteborgs Konsthall på utställningen  
DISIDENTIFIKATION, 2010

del ur katalog text:
In novels, plays, lectures and installations,

Simon Fujiwara scripts and performs his
own biography as fiction – a drama in which
he acts out multiple characters: artist, no-
velist, anthropologist, eroticist, architect
and playwright.
 In Welcome to the Hotel Munber, Fuji-
wara presents an unfinished novel detai-
ling the life of his parents under the Franco
dictatorship. Set within a reconstruction
of the Spanish hotel bar that his parent’s
owned and ran in Catalanya in the 1970s
during the last years of the Franco dic-
tatorship, Fujiwara’s daily performances
pit the regime’s brutal sexual repression
against the dilemmas of presenting inti-
mate family history as erotica. As part of
Franco’s brutal censorship policy, all erotic
literature and manifestations of gay cultu-
re were destroyed.   
 
tisdag 25 januari 2011

UTSTÄLLNINGAR ATT SE JUST NU!


Bild från Petra Bauers film på Galleri Box.
Nu finns det mycket att se om man vill och kan. Att filmfestivalen är på ingång i stan märks även på Konsthallarna och gallerierna, det är mycket film överallt. 
Hela fredagen var en stor vernissagefest för den som orkade zick zacka mellan gallerierna, Göteborgs Konsthall, Galleri Rotor, Galleri Monitor, Galleri Box och Galleri 54 hade alla vernissager. Jag var endast på Göteborgs Konsthall den dagen,
men gick där i mot till Röda Stens vernissage på lördagen och hade en galleri dag i söndags, gick både till Box och galleri 54, resten av gallerierna tänkte jag ta i veckan. 
Det är mycket som är bra, så passa på nu.

 
GALLERI BOX
PETRA BAUER
21 JANUARI- 20 FEBRUARI
Samtal: Stina Lundberg Dabrowski möter Petra Bauer

Stina Lundberg Dabrowski är kanske den journalist som intervjuat flest internationellt framgångsrika politiker och kulturpersonligheter för svensk television. I videoverket har konstnären Petra Bauer använt sig av denna erfarenhet och yrkesskicklighet för att performativt gestalta frågor om upphovsmannaskap, historieskrivning och politisk filmproduktion.
I studiomiljö ser vi Lundberg Dabrowski intervjua Bauer om hennes arbete som konstnär och filmare i tre på varandra följande live-upptagningar. Med bakvänd kronologi samtalar de om Bauers produktion. Men samtalet stannar inte där. Med utgångspunkt från sin forskning om brittiska filmkollektiv verksamma på 1970-talet – så som Berwick Street Film Collective – gör Bauer anspråk på att inkludera dessa kollektivs filmer och frågeställningar i sin egen filmografi.
Lundberg Dabrowskis personliga tilltal bemöter Bauer genom att nästan genomgående tala om sitt arbete i vi-form, som om hon hela tiden befinner sig i, och representerar, ett kollektivt sammanhang. I verket utvecklar Petra Bauer intresset för den rörliga bildens möjligheter att verka politiskt i dag. Till skillnad från tidigare filmer som exempelvis Der Fall Josef och Rana, som på olika sätt kritiskt omgestaltade massmediernas berättelser om politiskt tragiska öden, så vänder Bauer här också en självkritisk blick mot sitt eget arbete och mot de traditioner av politiskt filmskapande som hon själv skriver in sig i som konstnär.
- av Fredrik Svensk
Petra Bauer intresserar sig för filmen som ett politiskt verktyg. Hon ifrågasätter på ett sublimt sätt den roll som den rörliga bilden har när man konstruerar och presenterar en historia. Bauers tillvägagångsätt gör att jag som publik börjar ställa frågor om min roll som just betraktare och även avsändarens intentioner, vilket inte är vanligt inom dokumentärgenren. Petra Bauer är konstnär och filmare, verksam i Stockholm.

Kastellgatan 10, Göteborg
Öppettider: Tisdag - Torsdag 13.00 - 17.00
Lördag - Söndag 12.00 - 16.00


GALLERI 54
FAVORITFILMAFFISCH
21 JANUARI - 20 FEBRUARI

Drygt tjugo konstnärer gör filmaffischer till sina favoritfilmer.
Skulle det kunna se ut så här? Skulle du vilja se den här filmen?
I samband med Göteborgs Filmfestival 2011 har Galleri 54 bjudit in en handfull konstnärer till att göra sin favoritfilmaffisch. Uppdraget har varit öppet och begreppet favorit har här tolkats på många olika sätt. Likaså har ett flertal olika tekniker använts.

Deltagande konstnärer:
Virgil Dejarv, Elisabeth Riisager, Karin Elmgren, Kristian Berglund, Mauri Knuuti, Åsa Pröjts, Björn Hellström, Eric Magassa, Marie Palmgren, Peter Eccher, My Sköld-Illek, Kjell Åke Gerinder, Berit Jonsvik, Sarah Schmidt, Bo Melin, Patrik Elgström, Sara Lännerström, Lars Åsling, Kai Rennes, Mia Frankedal, Ida-Louisa Rudolfsson, Kerstin Olsson, Jesper Norda, Ulla Mogren, Eva Lindblad och Johan Olsson.

ÖPPET TIS-TORS 13:00 - 18:00
LÖR-SÖN 12:00-16:00


Galleri Monitor
Niilas
Nothingdoing
21 - 30 JANUARI

I am an artist and that means I can be as egotistical as I want.
- Lou Reed
What does not kill me is usually not interesting.
- Tommy Olsson on facebook
I am not a Marxist.
- Karl Marx

Öppet:
22.01 - 23.01 - 13-17pm
26.01 - 28.01 - 16-18pm
29.01 - 30.01 - 13-17pm


GALLERI ROTOR
21 JANUARI-30 JANUARI
Master of fine art graduate exhibition
2 utställningar

PÄR DARELL


och

Kristina Lindberg / NEW SCULPTURES
Det är måhända enfaldigt att vi gång efter annan söker kuva mysteriet och tolka det esoteriska, det är ju trots allt i strävan och inte i det eventuella svaret som fantasin om det sublima är förutsättningslös och samtidigt bortom räckvidd, gåtan kan tyckas utgöras av lösningen. Ingalunda så är det i den förnuftsvidriga revolten mot det påstådda ödet som vi allt som oftast väljer att dväljas. Det är i upprättelsen av detta fenomenala och fördolda ,både upplevelsen och symbolen av det som Kristina Lindbergs praktik utgår. Detta yttrar sig genom en jakt på det monumentala och de svindlande sammanträffandena, omen och paradoxer, något som hon synar genom skulpturens anspråk på att kuva rumslighet genom tid och fysisk manifestation. Skulpturerna bär på arketyper, och i somliga fall materialiserar de sig även som bilder för betraktaren. Det är här -i spänningsfältet mellan det betraktade och åskådarens upplevelse av objektet som är rummet Lindberg verkar i. Att kombinera aspekter från den visuella upplevelsen med den fysiska skapar en skulpturell närvaro som positionerar verken i ett ständigt limbo mellan tolkning och representation. Samma bildstod introduceras på allehanda typer av platser och kastas mellan olika rumsligheter, gestalten av skulpturen förändras i takt med position och innebörd men dess materiella form och fysik förblir konstant.Det är i akten av förflyttningen som objektet blir trancendent och förvandlas, alkemin är nära besläktad med strävan efter det sublima. Att falla in och ut ur gamla konturer/ekonomier för den vita kuben öppnar upp för omförhandlingar om gränsen mellan intuition och perception, minimalism övergår i landart och det teatrala upphöjs återigen till en verklighet.

Valand school of fine art

Tu-sun 12-5pm

Gallery Rotor
Vasagatan 50
Gothenburg, Sweden


Galleri Thomassen
TRE SEPARATA UTSTÄLLNINGAR
15 JANUARI - 2 februari

Andrea Damp (DE), Déjà-vu-målningar
Antonio Sognasoldi (SE), teckningar
Lars Calmar (DK) Street, skulpturer

Öppettider                        
Tisdag - Torsdag  12-18
Fredag – söndag 12-16

Götabergsgatan 26, 41134 Göteborg


Galleri Fresh Fish
Malin Heikenberg

ENDAST:
Torsdag 27 Januari 17.00-20.00

Stampgatan 8, (Löparhuset), Göteborg

www.wearefreshfish.com

Konstepidemin

Galleri Konstepidemin
15 januari – 6 februari

Petra Borén
I Drömmars Land
Mest målningar, någon film, ett par foton och några sånger.. Längtan..

Pannrummet/Bergrummet
15 januari – 6 februari

Olle Essvik
Konstruktioner i mörker
Platsspecifikt verk med ljus, ljud och Pannrummets möjlighet till kompakt mörker.

Blå huset
15 januari – 10februari

Lena Rydén
Billie Bilder
akvareller

Öppet:
tis–tors 12–17,
fre–sön 12–16

Konstepidemins Väg 6


Stenasalen
MAJA HAMMARÉN
STORYTELLER – Journalisten som ville vara en björn

19 jan – 27 mars 2011

Berättelser från Tyskland 1946, Storbritannien efter Falklandskriget, och ett utdrag ur Alice äventyr i sagolandet,
ställs mot en video där radiojournalisten Eric Schüldt och filmaren diskuterar intervjumetod och att vilja vara en
björn. Utställningen är första delen i Storyteller-projektet som ser på offentliga berättelser och de berättelser vi
använder enskilt och i grupp för att iscensätta oss själva, en kamp eller en tillhörighet. Som ofta i Maja Hammaréns
konst glider skalan mellan dokumentär, porträtt och påstående. Maja Hammarén är född 1978 i Stockholm, bosatt
och verksam i Göteborg och Berlin.


Öppet:
tisdag 11-18
onsdag 11-21
torsdag 11-18
fredag-söndag samt helgdag 11-17
måndag stängt.

Göteborgs Konstmuseum, GötaplatsenGöteborgs Konsthall
Renzo Martens
Episode III
21 januari – 13 februari, 2011

Göteborgs Konsthall i samarbete med Clandestino Institut, visar under tre intensive veckor filmverket Episode III (2008) av den holländska konstnären Renzo Martens. Verket uppmärksammades på Berlinbiennalen 2010 och har blivit mycket omdiskuterat sedan dess. I filmen reser Renzo Martens till Kongo-Kinshasa för att undersöka den massmediala exploateringen av fattigdom och våld.
Läs mer på


ART AFTER WORK:
Enjoy(ing) poverty?
Onsdag 26 januari, 18.00-20.00
Maria Eriksson Baaz

Reflektioner kring västvärldens relation till Kongo. Samtalet reflekterar kring västvärldens relation till Kongo utifrån Renzo Martens film Episode III, Martens beskriver filmen som ett konstverk, samtidigt som han gör anspråk på objektivitet i sin porträttering av dessa relationer. Hur kan man tolka filmen? Hur väl kan filmen ses reflektera det som händer i Kongo idag? Är hans kritik/betraktelse relevant? Genom att ge
konkreta exempel från Kongo idag visar samtalet på filmens träffsäkerhet, i synnerhet i sin betraktelse av "biståndsindustrin". Samtidigt reflekterar samtalet kring brister och förenklingar i filmens porträttering av Kongo.

Maria Eriksson Baaz är forskare vid Institutionen för Globala Studier i Göteborg och vid Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala. Hon har tidigare bedrivit forskning kring kulturella identiteter och rasism inom biståndet, med fokus på nordiska biståndsarbetare i Tanzania. Hon har vistats långa perioder i Kongo och de senaste åren har hennes forskning fokuserat genusdiskurser och sexuellt våld som begås av den kongolesiska armén.

PANELSAMTAL: Bilder av bilder av bilder. Och fattigdom.
Lördag 5 februari, 14.00-16.00
Tidskriften Ord&Bild i samtal om Renzo Martens, Episode III

Panelsamtal med Erik Pauser (konstnär), Håkan Thörn (professor i sociologi) och Elin Wikström (konstnär). Moderator: Mats Rosengren (filosof).

Med utgångspunkt i de bilder som Västvärlden skapat av Kongo - i litteratur, film och massmedier - har konstnären Renzo Martens i sin film Episode III skapat den person – Renzo Martens själv - som reser till Kongo och gör en dokumentär. Ord&Bild arrangerar samtal om Renzo Martens konstnärliga strategier och utifrån dessa: de bilder av fattigdom som vi producerar och konsumerar. I det kommande numret av Ord&Bild publiceras en omfattande mailkonversation om Renzo Martens verk Episode III

KONSTNÄRSSAMTAL
Söndag 20 februari, 16.00 – 20.00
Plats: House of Win-Win
Renzo Martens i samtal med Stefan Jonsson.
Renzo Martens kommer till Göteborg för att samtala om sin film. Samtalet föregås av en filmvisning av Episode III.
Stefan Jonsson är författare, litteraturvetare, kritiker och journalist. Han verkar bland annat som lektor i estetik vid Södertörns Högskola, är docent vid Lindköpings Universitet och var tidigare kulturredaktör på Dagens Nyheter. Hans forskning berör ämnen så som postkolonial teori, etnicitet, rasism och förutsättningarna för det mångkulturella samhället. Han utkom under 2010 med sin senaste bok Rapport från Sopornas Planet. Kritiska Essäer (Nordsteds).


Öppet:
Tisdag och torsdag 11-18
Onsdag kvällsöppet 11-20
Fredag, lördag, söndag 11-17
Måndagar stängt
Ligger på Götaplatsen i anslutning till Göteborgs Konstmuseum.Röda Sten
LOULOU CHERINET
TESTAMENTS BETRAYED
22 januari – 27 februari

Årets första utställning presenterar en av den svenska konstscenens mest intressanta konstnärer, Loulou Cherinet. I Testamentens Betrayed visas både nyare och äldre verk.
Cherinet, som från början var målare, använder idag den rörliga bilden, film och video, för att närma sig frågor som kretsar kring kulturella föreställningar som genus-, etnicitets- och identitetsfrågor.
Med visuell finurlighet utmanar Cherinet betraktarens seende, och ofta finns en spännande visuell förskjutning i installationerna. Hon menar att den loopade konstfilmen - i motsats till den linjära och traditionellt berättande filmen – blir ett sätt att stoppa tiden.
Loulou Cherinet har figurerat i en stor mängd utställningar i Sverige och utomlands, den senaste i raden är Manifesta 8 i Spanien.
Röda Sten blir den första konsthall i Sverige som presenterar en större utställning av hennes verk och som även medverkar i produktionen av en ny installation specifikt skapad för det stora utställningsrummet, Katedralen.

8 februari kl 18.30 Föreläsning av Edda Manga: Kultur, genus och identitet
24 februari kl 18.30 Visning och samtal med scones och te (anmälan sker till info@rodasten.com)
Visningar Lördagar kl 16
Öppet:
Tisdag–söndag kl 12–17
Onsdag kl 12–19


Naturhistoriska museet
Handplockat – en utställning på utflykter i bildarkivet
15 jan-20 februari
Utställningen visas i utställningsrummet ovanför caféet.

Det som bevaras och tillgängliggörs i samlingar, arkiv, bibliotek och museer formar vår uppfattning av världen. Lars Dyrendom (Dk), Frøydi Laszlo (No), Christine Sjöberg (Se) och Hendrik Zeitler (De) har till utställningen Handplockat inspirerats av visuellt arkivmaterial. En del av verken relaterar direkt till museet – och interagerar med det, medan andra verk anknyter till andra aspekter av bildberättande.

Den 19. februari kommer det att äga rum en föreläsningsdag till temat bildarkiv/-samlingar och representation av natur med Tyrone Martinsson, Anna Samuelsson, Árni Sverrison, Bryndis Snæbjørnsdottir och Liv Emma Thorsen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Mer info kommer inom kort här samt på museets webbplats.

Göteborgs Naturhistoriska museum
Linnéplatsen
Göteborg, Swedentisdag 18 januari 2011

IDAG ONSDAG HAR MAJA HAMMARÉN VERNISSAGE, STENASALEN KL 18-21!!IDAG ONSDAG HAR MAJA HAMMARÉN VERNISSAGE 
STENASALEN KL 18-21!!

STORYTELLER – Journalisten som ville vara en björn
En video och tre lånade berättelser av Maja Hammarén

19 januari - 27 mars 2011
Välkommen på vernissage onsdag 19 januari kl 18
..............................................................................................................................

”Berätta om björnen.”

”Om mig själv menar du? Tja, jag går omkring där, i min stråhatt.”

Tre berättelser: en från Tyskland 1946, en från Thatchers Storbritannien efter Falklandskriget, och ett utdrag ur Alice äventyr i sagolandet, ställs mot en video där radiojournalisten Eric Schüldt och konstnären Maja Hammarén diskuterar intervjumetod och vad den prisbelönte radiojournalisten egentligen vill säga när han berättar att han vill vara en biodlande björn i stråhatt.

Videon ställs mot lånade texter av Stig Dagerman och punkbandet Crass. Alice möter en riddare, intrasslad i sitt eget komplicerade titelsystem, som sjunger en mycket mycket vacker sång som alla som hör antingen får tårar i ögonen av eller också…

”Eller vad då?” sa Alice, för riddaren avbröt sig så hastigt.

”Eller också får de det inte förstås.”


Storyteller… kretsar kring ansvaret i berättarpositionen, exotiserande längtan bort-från-det-här och romantisk ovilja att gå i dialog med världen. Utställningen är första delen i Maja Hammaréns projekt Storyteller som ser på offentliga berättelser och de berättelser vi använder enskilt eller i grupp för att iscensätta oss själva, en kamp eller en tillhörighet.

Utställningen är producerad av Göteborgs konstmuseum

...................

Välkommen på vernissage onsdag 19 januari kl 18.00
Enhetschef Anna Hyltze hälsar välkommen kl 18.30 och Intendent Johan Sjöström presenterar utställningen. Maja Hammarén och Eric Schüldt närvarar.

torsdag 13 januari 2011

VERNISSAGER nu i veckan och nästa vecka

Olle Essvik, Pannrummet

Nu är ledigheten över för alla tack och lov och staden börjar vakna och leva igen. Det innebär också mycket nya utställningar som börjar nu i veckan och nästa vecka!

Konsthögskolan Valand
IT´S FOR US
Vernissage 14/1 -2011
17 -21
VALAND BASEMENT

IT´S FOR US is an exhibition without any particular number of participating artists, an exhibition in which the proffesional role of the curator is fluid and constantly jumps between the artist's bodies and state of mind in the course of the installation. Neither does it exist any specific number of artworks during the exhibition. The momentary quantity of artworks is changed during the time, synchronised with notions and space.

Galleri Rotor
Ida Lehtonen
A Milli Vanilli
Vernissage 14/1 18-21
Open 15-16/1 14-18
"The Dope Game Hard, The Art Game easy"
Valands Konsthögskola
Ingång från Teatergatan.

Konstepidemin
Galleri Konstepidemin 15/1 – 6/2
Petra Borén
I Drömmars Land
Mest målningar, någon film, ett par foton och några sånger.. Längtan..

Pannrummet/Bergrummet 15/1 – 6/2
Olle Essvik
Konstruktioner i mörker
Platsspecifikt verk med ljus, ljud och Pannrummets möjlighet till kompakt mörker.

Blå huset 15/1 – 10/2
Lena Rydén
Billie Bilder
akvareller

Öppet: tis–tors 12–17, fre–sön 12–16
Konstepidemins Väg 6


Naturhistoriska museet
Handplockat – en utställning på utflykter i bildarkivet
lördag kl. 13:00 - den 20 februari kl. 17:00
Vernissage lördag, 15. januari kl 13-17
Utställningen visas i utställningsrummet ovanför caféet.

Det som bevaras och tillgängliggörs i samlingar, arkiv, bibliotek och museer formar vår uppfattning av världen. Lars Dyrendom (Dk), Frøydi Laszlo (No), Christine Sjöberg (Se) och Hendrik Zeitler (De) har till utställningen Handplockat inspirerats av visuellt arkivmaterial. En del av verken relaterar direkt till museet – och interagerar med det, medan andra verk anknyter till andra aspekter av bildberättande.

Den 19. februari kommer det att äga rum en föreläsningsdag till temat bildarkiv/-samlingar och representation av natur med Tyrone Martinsson, Anna Samuelsson, Árni Sverrison, Bryndis Snæbjørnsdottir och Liv Emma Thorsen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Mer info kommer inom kort här samt på museets webbplats.

Göteborgs Naturhistoriska museum
Linnéplatsen
Göteborg, Sweden

Stenasalen
MAJA HAMMARÉN
STORYTELLER – Journalisten som ville vara en björn
Vernissage 19 jan.

19 jan – 27 mars 2011

Berättelser från Tyskland 1946, Storbritannien efter Falklandskriget, och ett utdrag ur Alice äventyr i sagolandet,
ställs mot en video där radiojournalisten Eric Schüldt och filmaren diskuterar intervjumetod och att vilja vara en
björn. Utställningen är första delen i Storyteller-projektet som ser på offentliga berättelser och de berättelser vi
använder enskilt och i grupp för att iscensätta oss själva, en kamp eller en tillhörighet. Som ofta i Maja Hammaréns
konst glider skalan mellan dokumentär, porträtt och påstående. Maja Hammarén är född 1978 i Stockholm, bosatt
och verksam i Göteborg och Berlin.
Öppet:
tisdag 11-18
onsdag 11-21
torsdag 11-18
fredag-söndag samt helgdag 11-17
måndag stängt.

Göteborgs Konstmuseum, GötaplatsenGöteborgs Konsthall
Renzo Martens
Episode III
21 januari – 13 februari, 2011

Välkommen på vernissage fredag 21 januari, 18.00–22.00

VERNISSAGE
Fredagen den 21 januari kl 18.00 – 22.00
18.15 Invigning med tal av Mikael Nanfeldt, tf chef för Göteborgs Konsthall
18.30 – 20.00 Filmvisning
20.15 – 21.30 Paneldiskussion med Mikael Nanfeldt,tf chef för Göteborgs
Konsthall, och författare Aleksander Motturi och idéhistoriker Edda Manga
från Clandestino Institut.

Missa inte! Under kvällen är det release av tidskriften Glänta #3 -4.10 på
temat Offer och Martyrer. Chefsredaktör: Göran Dahlberg.

Öppet:
Tisdag och torsdag 11-18
Onsdag kvällsöppet 11-20
Fredag, lördag, söndag 11-17
Måndagar stängt
Ligger på Götaplatsen i anslutning till Göteborgs Konstmuseum.


Röda Sten
LOULOU CHERINET
TESTAMENTS BETRAYED
22 januari – 27 februari

Vernissage 22/1 kl 12-17 / Invigning kl 13
Konstnärssamtal 23/1 kl 13
Loulou Cherinet och curator Edi Muka samtalar om utställningen

Tisdag–söndag kl 12–17
Onsdag kl 12–19

torsdag 6 januari 2011

tisdag 4 januari 2011

Eva Dahlin och Christina Olofson på Galleri KonstepideminPå torsdag den 6 januari tänkte  jag ta mig till Galleri Konstepidemin, då börjar en utställning som pågår i 4 dagar med Eva Dahlin och Christina Olofson.
Galleri Konstepidemin6.1 – 9.1
TECKNA - DISSEKERA
Eva Dahlin
Konstprojekt vid Zoologiska institutionen Göteborgs Universitet

BLÄNKET UNDER SKINNET
En film om konstnärens förhållande till
naturvetenskap av filmskaparen
Christina Olofson
i möte med Eva Dahlin

Öppet: 12-16

Konstnärligt utvecklingsarbete vid HDK

Bild: Monica Cook. Jag är vaken och ska bli lite bättre på det här med att blogga...

Monica Cook
För ett tag sen fick jag av en händelse syn på den här bilden och den har liksom etsat sig fast i min hjärna, jag tycker att den är fantastiskt bra. Det är  en bild av Monica Cook. Jag kände inte till henne sen innan, men jag gillar henne verkligen!


Jag läste boken Material av Marie Silkeberg. En kärlekshistoria som spänner över flera år, men som inte följer någon tidsordning. En blandning av dagboksanteckningar, prosa, språk och platser. Ett förhållande som utspelar sig mellan St Peterburg och Stockholm. En historia att känna igen sig i om man har varit med om att ha ett förhållande där kulturen och språket kan skilja en åt. Att inse skillnader, att vara vara förälskad och att kämpa för det.
Väldigt bra!
 Nu ska jag läsa 23:23 av samma författarinna.

Det har inte blivit mycket skrivit på den här bloggen det senaste, det får jag ju erkänna…  Har inte haft tid kan jag ju skylla på, vet inte om det är riktigt sant men..
Det har ju varit en massa helger och allt det där..
Nu är det natt igen och jag borde verkligen sova. Men det är svårt ibland.
Så ikväll har jag roat mig med att se An Education, från 2009. Gav bort den i julklapp, och ikväll fick jag låna den av personen i fråga som redan hade sett den. Den var ganska bra på ett sånt där mysigt sätt.
Handlar om en 16 årig tjej i 60talets England som strävar hårt efter att få komma in på Oxford, men mitt i allt träffar hon en äldre man, (äldre är ju relativt.. men äldre än vad hon är i alla fall) och han ger henne smak på det goda livet i vuxenvärlden.. Kärlek uppstår, såklart blir det komplicerat.. Helt ok.