torsdag 24 februari 2011

FREDAG 25 FEB VERNISSAGER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nu smäller det överallt igen, imorgon FREDAG kan man gå runt mellan vernissagerna och mingla hela kvällen om man vill!!


GÖTEBORGS KONSTHALL
VERNISSAGE: NÄR DET HÄNDER
MATERUTSTÄLLNING HÖGSKOLAN FÖR FOTOGRAFI
Fredag 25 februari, 17-20. Invigning kl 17.30
Medverkande studenter: Thomas Bergh, Kirsti Taylor Bye, Sven Drobnitza, Linda Cordius-Hansen, Daniel Josefsson, Gustavo Perillo, Greta Voćar, Mattias Wallin.
Curator: Niclas Östlind

Mikael Nanfeldt, tf chef för Göteborgs Konsthall, Niclas Östlind, utställningens curator och Tyrone Martinsson, universitetslektor vid Högskolan för fotografi hälsar välkomna.

I samarbete med Högskolan för fotografi (HFF), Göteborgs universitet, presenterar Göteborgs Konsthall utställningen När det händer, 25 februari-20 mars 2011. Utställningen sammanför åtta individuella konstnärskap som visar på ett vitt spektrum av frågeställningar och medier. Utställningen är producerad i samarbete med curatorn Niclas Östlind, doktorand på HFF.
Hemsidor:
25feb-20mars 2011
Göteborgs Konsthall
Götaplatsen
Öppet:
Tisdag och torsdag 11-18
Onsdag 11-20
Fredag, lördag och söndag 11-17
Måndagar stängt

HASSELBLAD CENTER
Cooper & Gorfer
Fredagen 25 februari · 18:00 - 20:00
Fotografierna från en resa till Kirgizistan står i fokus i Cooper & Gorfers första stora separatutställning på Hasselblad Center. Konstnärsduon gestaltar ett folks kollektiva minnen genom iscensatta sagor och myter. Bilderna bearbetas digitalt för att skapa måleriska collage där berättelsen aldrig är linjär - istället antyds mångbottnade och drömlika verkligheter. Cooper & Gorfers verk tillhör en narrativ fotografisk tradition med rötter i 1700- och 1800-tals måleri. Deras skapandeprocess är intuitiv och organisk. En nyfikenhet drar dem till okända platser där de finkänsligt och lyhört observerar omgivningen. Idéer blir till och förverkligas genom nära samtal med personerna de porträtterar. Cooper & Gorfer har med samma arbetsmetod tidigare skildrat Island och Qatars nutidshistoria. I samband med vernissage släpps Cooper & Gorfers tredje bok.
 http://www.studioseek.se/

Utställningen pågår 26 februari–15 maj 2011
Hasselblad Center
Götaplatsen
Öppet:
Tisdag och torsdag 11-18
Onsdag 11-21
Fredag, lördag och söndag 11-17
Måndagar stängt

 

GALLERI 54
ANNA LING 
Oceaner av luft
Fredag den 25 februari kl 18–21
I Anna Lings molnteckningar uppträder molnen som luftiga ljusskepnader. De svävar stilla över och inuti papperet, rastrerade, stadda i upplösning.
På samma sätt som i verkligheten tycks några av dessa moln endast vara skuggor. Det är som om de befann sig på gränsen till att alls finnas,
medan andra framträder mer självklart och obestridligt.
Ett moln är en motsägelse. Det är en poetisk metafor för immateriell skönhet. Det är också ett ganska krasst atmosfäriskt fenomen – en ansamling
vattendroppar och iskristaller. Moln har alltid fått stå som symbol för det obeständiga i tillvaron. Oftast håller de sig i bakgrunden, men i exempelvis
romantikens landskapsmålningar spelar de en central roll. De talar där om alltings förgänglighet och vår längtan efter det ogripbara.
Numera finns också molnet i digital form: information, kunskap och relationer svävar, ständigt tillgängligt men osynligt, i atmosfären.
Ovan är ett utsnitt ur Karin Faxéns text om Oceaner av luft. Den finns i sin helhet på galleriet under utställningen
På Galleri 54 visas Oceaner av luft, en serie av elva teckningar i tusch och blyerts.
Anna Ling är född 1971. Hon tog sin examen vid Konsthögskolan i Malmö 2003. Bor och arbetar i Malmö. Anna Ling är representerad av ELASTIC, Malmö
 
I PEEPSHOW:
MATILDA HARITZ SVENSON
Något måste hända

”Är en bild, en antydan till händelse som trots att den fysiskt rör på sig är nästan stilla.
Lösa impulsivt gjorda keramikformer som med möda satts samman i en komposition.
I tillverkningsprocessen är allt okej. Impulser styr, tanke och handling ligger nära varandra.
Oförutsedda resultat är ingen nackdel.”
Svårigheterna kommer efteråt; fel kan bli rätt – dåligt bli bra. Inget är så fixerat att det inte går att göra om.
Dessa två faser är fundamenten i Matilda Haritz Svensons arbete.
Genom dem undersöker hon frågor om handlag och formers förhållande till varandra.
Matilda Haritz Svenson är född 1982 och går sista året på HDK, masterprogrammet för keramikkonst.
Galleri 54
Kastellgatan 7
Utställningarna pågår
25 FEBRUARI- 19 MARS 2011 
ÖPPET: TIS-TORS KL 13-18 • LÖR-SÖN KL 12-16
Galleri BOX 
Karin Kihlberg & Reuben Henry
Fredag 25 februari 18-21
Kihlberg och Henrys arbete undersöker relationen mellan åskådaren och bilden i tid och rum, och dess föränderliga ståndpunkt gentemot historia och minne. Deras konstnärskap inrymmer video, fotografi, performance, installation och teckning. Förhållandet mellan berättandet, det verkliga och fiktiva har ofta en central roll i deras konstverk.
Tre konstverk ställs ut på Galleri Box. Videon Inbindable Volym (2010), utspelar sig i Birminghams ikoniska Central Library, stadens mest ökända exemplet på brutalistisk arkitektur vilken kommunen planerar att riva 2013. Genom en språklig och visuell grammatik, utforskar Inbindable Volym arkitektur och böcker inte som konkreta eller fasta utan som instabila och föränderliga.
This Story is about a little Boy (2009) är en visuell rekonstruktion av en film enligt ett minne. En vän till konstnärerna återberättar en film som gjort ett starkt intryck på hans liv. Minnet av The Fallen Idol av Carol Reed spelas in och används sedan av konstnärerna för att återkonstruera den originella filmen till en ny film där berättelsen harförändrats genom minnets tolkning och glömska.
Frames (2011) är en nyproducerad serie fotografier av nittonhundratalets biografer i Portsmouth, England, som antingen har ändrat deras användning eller rivits för att använda marken för andra ändamål. Fotografierna söker efter filmduken där filmerna och bilden en gång har projicerats för publiken och vilken nu är ersatt med andra bilder och funktioner.
Karin Kihlberg (SE) och Reuben Henry (UK) är verksamma i London och har under de senaste två åren arbetat som researchers vid Jan van Eyck akademin, ett post-akademiskt center för design, teori och konst i Nederländerna. De har tagit del i utställningar och events vid Tate Modern, Hayward Gallery och Le Mois del la Photo i Montreal. De är representerade av Danielle Arnaud Contemporary i London.
www.karinkihlberg-reubenhenry.org
Utställningen pågår 
25 FEBRUARI - 27 MARS
Galleri BOX
Kastellgatan 10
Öppettider: Tisdag - Torsdag 13.00 - 17.00, 
Lördag - Söndag 12.00 - 16.00

1 kommentar: