torsdag 25 augusti 2011

KRISTIAN KÖRNER på MORS MÖSSA 12-16

KRISTIAN KÖRNER 
vågornas rörelseriktning
GALLERI MORS MÖSSA
vernissage lördag 20/8
kl 12-16
20 aug-18 sept

I min konst försöker jag inte ge svar eller förklaringar. Den är mer ett sätt att undersöka fenomen och förhållanden som definierar oss som människor. Jag faschineras av hur ofullständig och svårgreppbar vår mänskliga tillvaro är. Mina verk är materialiserade tankar kring den egna existensen och tvivlet på jaget och en faktisk verklighet.

“I”-videon är en existensiell lek med faktorer som handlar om individen, jaget och kroppen. Jaget som i tankarna bearbetar sin existens och kroppen som tillhör världen och inte jaget. Ljuskäglan rör sig över ögat, och jag kan inte hur jag än försöker med all min viljekraft, hindra pupillen att reagera och dra ihop sig, så är en bit av mig inte jag…

”The Wave” handlar om vår varseblivning. Ljudet av en havsvåg som slår genom rummet ger en upplevelse inom betraktaren av de referenser kring havet som betraktaren själv bär med sig. Ljudet är inte från havet, det är producerat av mig i en studio där jag själv gör ljudet med munnen framför ett antal mikrofoner. Man kan tänka på verket som en naturalistiskt marinbild, gjord av ljud.


English version:

In my art I am not trying to give answers or explanations. It is more a way to investigate various phenomena that affects human existence. I am fascinated by how incomplete and hard to grasp the human existence is. My art pieces are materialised thoughts of our being and my doubt about the self and a claimed reality.

The ”I”-video is about the individual, the self and the body. The self which contemplates its existence and its body which belongs to the world and not the self. The light beam shines into the eye and no matter how hard I try with all my will I can not stop the pupil from reacting, thus is a part of me not I…

”The Wave” deals with our perception. The sound of an ocean wave moving through the room activates references that the listener carries in his memory. The sound is not from the sea, it is produced in a studio where I make the sound by mouth and record it. In a sense this piece is a naturalistic marine picture in sound.

www.kristiankoerner.com 
öppet tisd-sönd 12-16
Galleri Mors mössa
Husargatan 11
Göteborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar