onsdag 2 mars 2011

VERNISSAGER FREDAG 4 mars och LÖRDAG 5 mars

 
Ulrika Linder och Mailind Solvind MjøenGalleri Rotor 1 Konsthögskolan Valand
FREDAG 4mars från  kl. 17:00 -
 
 
Ulrika Linder
Hösten började med ett behov av att bearbeta konsekvenserna som Valet 2010 hade på mitt konstnärskap. Från att ha jobbat med mitt folkmusikaliska arv i nostalgiska och närmast kärleksfulla former under förra våren, träffades jag av de nationalromantiska tongångarna från Sverigedemokraterna och insåg att detta inte kunde ignoreras. Efter att ha deltagit i en manifestation med Folkmusiker mot Främlingsfien...tliget i Göteborg började jag ställa mig frågan om hur öppen svensk folkmusik egentligen är, hur öppen den borde vara, och befann mig snabbt i ett läge där flera inre konflikter pågick samtidigt. Jag jobbar utifrån min konstnärliga, politiska och ifrågasättande synvinkel och brottas samtidigt med den hemvana och stundtals sentimentala relationen jag har till folkmusik, polskedans och spelmansstämmor. Men projektet handlar också om att ta sin självklara plats i ett sammanhang, oavsett som folkmusiker eller konstnär.
“Jag föder en folkmusiker”
Jag tecknar stockkonservativa spelmanslag, småbarn i sverigedräkt i förorten, en samling män som kämpar för att resa en midsommarstång, mig själv som föder en liten färdig folkmusiker, Zornmärkesjuryns sista måltid, dragspelsgubbar och deras husvagnar. All ilska och förvirring jag känt sedan jag såg Jimmie Åkesson i folkdräkt.
Men jag vill inte bara visa på min vrede och kritik av sverigedemokrater och gammelmodiga folkmusiker, någonstans måste jag visa på den andra sidan av konflikten, den som gör det komplicerat för mig. Det är aldrig så enkelt. Därför filmar jag mig själv hemma när jag sitter och övar fiol. jag övar på de svåraste låtarna jag kan, kämpar och sliter för att en dag kunna spela dem som de ska låta. För en dag kommer jag med all säkerhet själv stå framför Zornmärkesjuryn, svettig och nervös, med ett hopp om att få bli riksspelman.
 
Mailind Solvind Mjøen
" When The Pinguin sleeps"
Individen som lever så hårdt at den aldri får sova. Det enda den kan är at överleva och leva.
Den dagen pinvinen sover kan alle andre sove ochså, som lugnet efter stormen, efter Infernot.

Jag har genom många år skapat ett delvis personligt eskapistiskt universum, där jag styr och bestämmer som jag vill. Där färger och det intuitivt visuella får full utlevelse.
Jag har flera olika alter-egon i form av masker och kostymer, men också mig själv i egen person i diverse scenarion inom denne värden. Grundtanken bakom “Galaxianwind Universet” som jag tycker om att kalla det, är en lekfull frihet, ett närmast barnalik förhållningssätt till konstskapandet. Jag menar det skapar en känsla eller energi som fäster sig i verken.
Även då jag använder mig av en imaginär värld visuellt, är temana i mina fotografier och videos oftast samhällskritiska och rätt konkreta.
Man ser förbi masken och får fokus på det iscenesatta. Det fins en person bakom med en historia. Även om jag skulle vilja ge publiken goda känslor så tränger realiteten igenom ändå.
Människorna och deras historier/berättelser står centralt i mitt konstnärskap.
Det intuitiva, både processorienterat och tematisk är viktig för mig, något jag senare har linkat till min uppväxt med en mor som är Shaman. Värdet i drömmar, symbolik och naturen står högt och tar form som karaktärer, halvmänskliga karaktärer och suggestiva, iscensatta scenarion. Jag forsöker inte å dölja mine teman, men när jag jobbar på det här settet kommer alt ut i bilder.
Jag jobbar inom flera konsttekniker/medier. Dock har video, fotografi och musik varit de mest dominerande de senaste åren.
Jag har en stor glädje av att tänka på det hela som en pågående historia som aldrig slutar, eller en värld som eskalerar i takt med mitt liv.
Min universum har många namn.
I mitt universum är jag gud.
I mitt universum, händer ingenting utan mening, men allt är också oförutsägbar.
Det är bara dem som förtjänar det kommer att komma in i mitt universum. Det är stängt för obehöriga. det är stängt för människor som vill skada mig. stängda och låsta.
I mitt universum, finns det inga krav och inga fel.
En inbyggd frihet. En bubbla eller en fristad, både innuti och utanför.
Utställningen håller på:
fredag 4 mars från  kl. 17:00 -
till den 13 mars kl. 14:00
 
Galleri Rotor 1 Konsthögskolan Valand
vasagatan 50
Göteborg, Sweden
 
 
 
 
Vernissage Malin Bogholt och Jussi Rantas 
Galleri Thomassen  
LÖRDAG 5 MARS KL 12 - 16

Malin Bogholt och Jussi Rantas första separatutställning på Galleri Thomassen


I Bogholts skulpturer har rummets arkitektur och förutsättningar ofta varit en del av verkets uppkomst. Verken har ofta haft en början och ett slut, påverkat av hur betraktaren använder sig av och rör sig i rummet. För Bogholt är teckningen en tankekatalysator, där ingen hänsyn behöver tas till några tyngdlagar. Teckningens konstruktioner, eller eventuella funktioner, används i skulpturen. Skulpturerna har en fysisk skala och balanserar på gränsen mellan stillastående och rörelse. Det synliggörs genom att tyngdpunkten inte kan förändras utan att verket påverkas.
malinbogholt.com


Jussi Ranta

Jag har alltid imponerats av vatten - som barn var jag som ett vattenlevande djur och drömde om att bli dykare. Men det dröjde ända till jag började på Konsthögskolan Valand i Göteborg innan jag förstod konsekvenserna av det. Andra morgonen på väg till skolan var det Älvsnabbens aktervågor, eller möjligen fläkten från Kattegatt, som påminde mig om att vatten har konstnärlig bärkraft!
Utställningen håller på
5 - 23 mars 2011

Galleri Thomassen
Götabergsgatan 26
Göteborg, Sweden
 
 
 
Vernissage | Peter Eccher | "Derivera"
Galleri Mors Mössa
LÖRDAG 5 MARS kl. 12:00 -16
 
DERIVERADerivera betyder: avleda, härleda. Verken kopplade till denna titel är subjektiva utredningar om människans irrande. Arbetena utgår från autentiska händelser i vår samtidshistoria i allmänhet, och det som inte passar in i synnerhet. På så vis möts här det offentliga och privata, historiska och fiktiva.
Det som härleds till och avleds från är händelser och personöden där sökandet och flykten bildar gemensam nämnare. Den...
na projicering på det andra handlar om att om att bryta eller tänja på privata eller samhälleliga mönster. Ibland sker detta endast i den privataste sfären, som fantasi, ibland som en utåtriktad handling. Projiceringen kan också ske omvänt, då samhällsapparaten behöver individer att projicera mot för att kontrastera det normativa. Ett spel mellan det privat personliga och offentliga skapas.
Verken och researchen bakom dem, sökandet i böcker, avvägandet mellan tydlighet och dimma är avsändarens egen kuliss. Det noggranna kopierandet, är inte bara ett övertagande av en ikonografi, utan även eskapism.

Utställningen håller på
lördag kl. 12:00 - den 27 mars kl. 16:00
 
Galleri Mors Mössa,
Husargatan 11
 
 
 
Karl Bergström målar live och ställer ut tavlor
Galleri Canevaz
LÖRDAG 5 MARS kl. 18:00
 
Alla som någonsin har undrat vad konst är,
är nu hjärtligt välkommna att underminera konstnärsmyten
och delta genom att bakom fyllas trygga slöja muttra "det där kunde jag ju göra själv" och äta salta pinnar.
ok så här är planen 5:e mars börjar sammlingsutställning.
25:e mars börjar separatutställning då sammlas:
DJ:s Leonel Djäderberg och David Solberg
Ljussättare Olof Melander Lange
Ressigör Carl-Oskar "Bergman"
och jag Karl Bergström
Spektakel!
 
Lördag kl. 18:00 - den 15 april kl. 23:30
 
Galleri Canevaz
Vasagatan 5b
411 24 Göteborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar