tisdag 4 oktober 2011

Kinesisk samtidskonst. 2 Föreläsningar om den kinesiska samtidskonstscenen.

 
Onsdag 5 Oktober KonstMuseet

Kinesisk samtidskonst – Hur ska vi gå vidare? del I
Föreläsning om den kinesiska samtidskonstscenen av den Shanghai- baserade curatorn Biljana Ciric.
Onsdag 5 oktober kl. 18-20
Hörsalen, Göteborgs konstmuseum
Götaplatsen
 
Under det senaste decenniet har samtidskonsten i Kina genomgått många förändringar. På grund av ekonomiska kriser och konservativa strömningar har på senare tid försök gjorts att diskutera hur konstnärligt och curatoriskt arbete kan bedrivas i ett sådant klimat. Dessa försök till att frångå ett monotont produktionssätt, ofta med en utställning som slutprodukt, utmanar curatorns roll och engagemang, vilket gör curatorrollen mer komplex.
 
Om Biljana Ciric
Serbiskan Biljana Ciric är en oberoende curator och skribent som sedan många år är bosatt i Shanghai. Hon har tidigare bl a arbetat på Shanghai Duolun Museum of Modern Art och co-curerat den kinesiska delen av Singaporebiennalen 2006.  Hennes pågående projekt Migration Addicts var del av Venedigbiennalen 2007 och på Shenzhen/Hong Kong Bi-city Biennial of Urbanism and Architecture. Bland hennes utställningar märks Strategies from Within – Contemporary Art Practices in Vietnam and Cambodia och en omfattande retrospektiv med Yoko Ono, båda på Ke Center for Contemporary Art, Guangdong Museum of Art. Hon var vidare curator för det offentliga konstprojektet intrude 366, 2008, och curerade 2009 History in Making: Shanghai 1979–2009: 30 Years Retrospective of Shanghai Contemporary Culture.
Hennes senaste projekt är Contemporaneity – Contemporary Art of Indonesia på Shanghais MoCA, samt Body as a Museum som visades på Tensta konsthall vintern 2010-11. Hon initierade projektet Taking the Stage Over, en årslång undersökning relaterad till performativa aspekter inom konsten, som presenterar verk av bl a Bestue Vives, Tino Sehgal och Antti Laitinen. Hon är co-curator för Asia Triennial Manchester 2011.
 
Biljana Ciric skriver regelbundet för ett flertal publikationer, bl a Yi Shu Journal, Flash Art och medverkar i senaste förra numret av Paletten.

Expertbesöket organiseras av curator Karen Diamond och konstnär Josefina Posch i sammarbete med Göteborgs Konstmuseum, Galleri Box med stöd av IASPIS.
 
För mer information kontakta:
Göteborgs Konstmuseum                               Snowball Cultural Productions
Karen Diamond, intendent                             Josefina Posch
T.031-368 35 08                                          
konstmuseum.goteborg.se                              www.snowballproductions.com
 

 Pressbild © Jun Yang “Institutions for the Future”, Chinese Arts Centre, Asia Triennial Manchester 2011  

 
Fredag 7 Oktober Galleri Box

Kinesisk samtidskonst – Hur ska vi gå vidare? del II 
Konstnärspresentation av Lu Pingyuan och Hu Yun, CN
Fredag 7 oktober kl. 18.3020.30
Galleri Box, Kastellgatan10, Göteborg
 
 På fredag 7 oktober diskuterar höstens IASPIS-stipendiat Lu Pingyuan och Shanghaibaserade konstnären Hu Yun sina konstnärskap samt villkoren för att verka som konstnär i dagens Kina. Diskussionen leds av Biljana Ciric, co-curatorn på Manchester Asia Triennale 2011.
 
Lu Pingyuan kommer senare i höst att ställa ut på Galleri Box, 19 november18 december. 
 
För mer information:
 
Bildinfo "On Fire" Video Still ©2011 Lu Pingyuan
 
Lu Pingyuan f.1984 är utbildad på Shanghai Institute Of Design China Academy Of Art, bor och arbetar I Shanghai. Pingyuans verk har nästan alltid sitt ursprung i  det vardagliga, genom minimala förändringar som han själv kallar “micro changes” söker han skapa ett nytt konstspråk och presentrara sina verk både I objectsform och performance. Lu Pinguyan har haft en mängd grupp och enskildsutställningar som inkluderar, “Autonomous breathing”in M50 Creative Space, shanghai (2010). The Youth Sale Store, Pekin finearts, Beijing (2010): The Youth Sale Store , M50 Creative Space, shanghai (2010): vanish , DDM space , shanghai (2009) : Art Economies beyond Pattern Recognition , Osage Gallery shanghai (2009) : HORNY A4 gallery Box, Gothenburg Sweden (2009): Xiaozhizuo no.8 , Zhenda MOMA (2009): Xiaozhizuo no.5 , Shopping Gallery shanghai (2008)
 Hu Yun f. 1986 är utbildad på China Academy of Art och är verksam i Shanghai. Han arbetar I ett mångfald av media som inkluderar delikata teckningar och akvareller samt performance och video konst. Genom att interagera och utforska sin omgivning - ofta med humor söker Yun att dokumentera vardagslivet och olika naturfenomen ihopp om att etablera dialog med naturen. Nylighen hade han sin första enskildsutställning på Magician Space, Beijing, Kina och han har medverkat I ett flertal grupputställningar som Gallery Group Show, OV Gallery, Shanghai (2010); The Hand That Draws By Itself, 18 Gallery, Shanghai (2009); KAT A4, Gallery Box, Gothenburg (2009); PINK is the New Red, Triangle Gallery, London (2008). Under hösten 2010 spendreade han 2 månader på ett sammarbets artist-in-residency mellan Gasworks och V&A museum i London.
 
Serbiskan Biljana Ciric är en oberoende curator och skribent som sedan många år är bosatt i Shanghai. Hon har tidigare bl a arbetat på Shanghai Duolun Museum of Modern Art och co-curerat den kinesiska delen av Singaporebiennalen 2006. Hennes pågående projekt Migration Addicts  var del av Venedigbiennalen 2007 och Shenzhen/Hong Kong Bi-city Biennial of Urbanism and Architecture. Bland hennes utställningar märks Strategies from Within – Contemporary Art Practices in Vietnam and Cambodia och en omfattande retrospektiv med Yoko Ono, båda på Ke Center for Contemporary Art, Guangdong Museum of Art. Hon var vidare curator för det offentliga konstprojektet intrude 366, 2008, och curerade 2009 History in Making: Shanghai 1979–2009: 30 Years Retrospective of Shanghai Contemporary Culture. Hennes senaste projekt är Contemporaneity – Contemporary Art of Indonesia på Shanghais MoCA, samt Body as a Museum som visades på Tensta konsthall vintern 2010-11. Hon initierade projektet Taking the Stage Over, en årslång undersökning relaterad till performativa aspekter inom konsten, som presenterar verk av bl a Bestue Vives, Tino Sehgal och Antti Laitinen. Hon är co-curator för Asia Triennial Manchester 2011.
Biljana Ciric skriver regelbundet för ett flertal publikationer, bl a Yi Shu Journal, Flash Art och medverkar i det förra numret av Paletten.
 
English:
 
Chinese Contemporary Art – What’s Next? Part II
Presentation by artists Lu Pingyuan och Hu Yun, CN
Friday October 7th  6.308.30 pm
Galleri Box, Kastellgatan10, Göteborg
 
 
On Friday the 7th of October this autumns IASPIS artist-in-residence På fredag 7 Lu Pingyuan and Shanghai based artist Hu Yun their artistic practice as well as the creative milieu in China today. The discussion is moderated by Biljana Ciric co-curator of the Manchester Asia Triennale 2011.
 
Lu Pingyuan will exhibit later this autumn at Galleri Box, 19th of  November18th  December. 
 
For more information:
or contact organizer Josefina Posch at josefina@snowballproductions.com
 
Bildinfo "On Fire" Video Still ©2011 Lu Pingyuan
 
Lu Pingyuan b. 1984, Zhejiang,China and live and works in Shanghai, Graduated from Shanghai Institute Of Design China Academy Of Art. Lu Pingyuan’s works usually takes its starting point from the everyday things that surrounds us in our lives. By making a “micro change” and using these changes to express another art language creating performance and re-designs of the objects. Lu Pingyuan has had numerous group exhibitions and solo exhibitions including: “Autonomous breathing”in M50 Creative Space, shanghai (2010). The Youth Sale Store, Pekin finearts, Beijing (2010): The Youth Sale Store , M50 Creative Space, shanghai (2010): vanish , DDM space , shanghai (2009) : Art Economies beyond Pattern Recognition , Osage Gallery shanghai (2009) : HORNY A4 gallery Box, Gothenburg Sweden (2009): Xiaozhizuo no.8 , Zhenda MOMA (2009): Xiaozhizuo no.5 , Shopping Gallery shanghai (2008)
 
 
Hu Yun b. 1986 graduated from China Academy of Art lives and works in Shanghai, China. He works in various media including delicate drawings and water colours as well as performances and videos. With the work, Yun aims to record everyday life and different natural phenomena by interacting with his immediate surroundings, investigating - often humorously - the possibilities of establishing a dialogue with nature.  He recently had his first solo exhibition at Magician Space, Beijing, China and he has taken part in numerous group shows such as:Gallery Group Show, OV Gallery, Shanghai (2010); The Hand That Draws By Itself, 18 Gallery, Shanghai (2009); KAT A4, Gallery Box, Gothenburg (2009); PINK is the New Red, Triangle Gallery, London (2008).
 
Serbian independent curator and writer Biljana Ciric lives and works since several years in Shanghai. Previously she worked at Shanghai Duolun Museum of Modern Art and co-curated the Chinese participation in the Singaporebiennale 2006. Her project Migration Addicts was part of the Venice Biennale 2007 and the  Shenzhen/Hong Kong Bi-city Biennial of Urbanism and Architecture. Among her exhibitions one can find Strategies from Within – Contemporary Art Practices in Vietnam and Cambodia and a retrospective of Yoko Ono, both at the Ke Center for Contemporary Art, the Guangdong Museum of Art. She has further curated the site specific public interbvention project intrude 366, 2008, and in 2009 History in Making: Shanghai 1979–2009: 30 Years Retrospective of Shanghai Contemporary Culture. Her most recent project is Contemporaneity – Contemporary Art of Indonesia at the Shanghais MoCA, and Body as a Museum that was shown at Tensta konsthall last winer 2010-11. She is the initator of Taking the Stage Over, a yearlong investigation realted to performative aspects within contempoitrayt art and has presented Bestue Vives, Tino Sehgal and Antti Laitinen. She is the co-curator för Asia Triennial Manchester 2011 that opened this September.
Biljana Ciric is a regular contributor to several publications such as Yi Shu Journal, Flash Art and participated in the former number of Paletten. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar