lördag 16 april 2011

Erik Berglin Fotogalleriet [format] Malmö, Vernissage idag Lördag 16 April

Erik Berglin
Various Interventions.
16/4-15/5 2011
Fotogalleriet [format]
Malmö
Vernissage den 16 april mellan kl. 16-20.
Fokus i denna utställning ligger på Erik Berglins aktioner i det offentliga rummet mellan åren 2005 och 2009, flera av verken har aldrig tidigare visats offentligt.
Berglins aktiviteter i stadsrummet sker alltid osanktionerat och är ofta olagliga men karakteriseras av stor omsorg och respekt för våra gemensamma rum. 
Man får både känslan av att någon, på ett ödmjukt sätt försöker göra världen lite bättre samtidigt som en viss osäkerhet uppstår huruvida det man ser är reklam, samhällsinformation eller konst.
Erik Berglins tog sin MFA vid Högskolan för fotografi i Göteborg 2010, hans verk finns bland annat representerade på Sundsvalls Museum, Hasselblad Center och Göteborgs Museum.
Utställningen på fotogalleriet [format] är hans hittills största soloutställning.
Vid frågor ring Jonna Söderberg på 076-856 88 03.

OBSERVERA:
Format håller påskstängt 20-24 april.
Öppet igen som vanligt från 27 april.
----------
ENGLISH
This exhibition focus on Erik Berglins interventions in the public space between 2005-2009, many of the projects has previously never been exhibited..

Berglins activities in the urban space are always unchartered and often illegal but are characterized by great care and respect for our common public spaces.

You get the feeling that someone, in a humble way, tries to make the world a nicer place but at the same time there is a kind of uncertainty as to whether what you see is an advertisement, civic information or art.

Erik Berglin received his MFA from the school of Photography in Gothenburg 2010, his work is represented in Sundsvalls Museum, Hasselblad center and Gothenburg Museum.

The exhibition at fotogalleriet [format] is his biggest solo exhibition to date.

If you have questions call Jonna Söderberg: +46 76-856 88 03.

Opening on the 16th of april, 16-20pm

The photographer will be present at the opening.

Welcome!

http://www.erikberglin.com/
 
Ons-Fre 14-18//Wed-Fri 2-6 pm
Lör-Sön 13-16//Sat-Sun 1-4 pm

Fotogalleriet [format]
Friisgatan 15 B, Malmö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar