fredag 1 april 2011

VERNISSAGER IDAG GALLERI BOX OCH GALLERI 54


Galleri BOX

OTTO MOGREN "Limboland"

1 APRIL-28 APRIL

Vernissage fredag 1 april kl 18-21


I utställningen ”Limboland” visar Otto Mogren (f. 1982) skulpturer och bilder. Gåtfulla delar sluts samman till en scenografisk upplevelse av en parallellvärld. Här samsas vilsna kattsjälar med en lobotomerad pudel. Dimman tätnar men det hindrar inte Yolanda och hennes astralkropp från att uträtta ärenden.

Otto Mogren examinerades från Konsthögskolan Valand 2010 och är bosatt i Stockholm. Hans verk utgår ofta från narrativa strukturer med teman som drömmar, begär och existentialism. Video är ett av de medier han använder, men lika ofta är det måleri och skulptur som får gestalta idéer och berättelser.

För ytterligare info om Otto Mogren: http://www.ottomogren.com/

Välkommen!

Galleri BOX
Kastellgatan 10
Göteborg, Sweden
 
 
 
GALLERI 54
 
KANSLIBYRÅN
 
VERNISSAGE IDAG KL 18.
 
Utställningen håller på 1 april  -  1 maj kl. 16:00


Amerikanska kapitlet och andra delar ur Aktionsarkivet


...
Kanslibyrån är en aktivistgrupp och institution som består av konstnärerna Per-Arne Sträng och John Huntington. Byrån grundades november 2007 i Umeå. Institutionen är verksam nationellt och internationellt, med bas i Stockholm.

John Huntington (f. 1981, Rävlanda) är utbildad på Konstfack och Konsthögskolan i Umeå.
Per-Arne Sträng (f.1976, Östersund) är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå

Aktionsarkivet består idag av 222 genomförda aktioner. Med arkivet har Kanslibyrån undersökt föreställningar om vad som passar in och inte passar in i samhället. Byråkraterna undersöker det som anses vara normalt beteende och identifierar situationer där konventioner lyfts fram och ifrågasätts.

Subtilitet och anspråkslöshet är viktiga kvalitéer i arbetet med Aktionsarkivet. Skådeplatsen för aktionerna är dels publika miljöer som stadsrum, offentliga institutioner och media, men även personliga ytor som hemmet, ateljén, den egna kroppen etc.

Kanslibyrån har planerat och dokumenterat varje handling i Aktionsarkivet. Med ett subjektivt förhållningsätt och en egen logik attackerar Kanslibyrån vardagen och de menar att alla situationer har subversiv och samhällskritisk potential.

Det amerikanska kapitlet är det senaste tillskottet till Aktionsarkivet. Kanslibyrån har tidigare arbetat mestadels på svensk mark, där de olika svenska städernas karaktär har satt sin prägel på aktionerna med sin infrastruktur, handel, gatuliv och kulturutbud. Byrån ville ta sitt subjektiva och platsspecifika perspektiv och applicera det i ett mer globalt sammanhang, och åkte därför till populärkulturens Mecka, New York.

I oktober 2010 landade Kanslibyrån i USA, för att se den amerikanska vardagen ur turistens perspektiv. Landet är intressant med sitt starka inflytande på svenska livsstilar, sociala mönster och värderingar. Det amerikanska kapitlet är ett angrepp på västerländska normer i allmänhet och amerikanska normer i synnerhet.


Kanslibyrån är mot den nuvarande ordningen.
Kanslibyrån är mot det som betraktas som normalt.
Kanslibyrån är mot alla invanda konventioner.
Kanslibyrån står utanför lagen.
Kanslibyrån förespråkar irrationalitet och trots.
Kanslibyrån är inte praktisk, lönsam eller effektiv.
Kanslibyrån verkar i det vardagliga.
 
I PEEPSHOW:

JOHANNES HELDÉN
Cold Open (2007) längd 4:23
”[...]the technique of jumping directly into a story at the beginning or opening of the show, before the title sequence or opening credits are shown[...]” (Wikipedia)

En öppningsscen, inledande sekvens, men titelkortet visas aldrig, öppningsscenen repeteras i oändlighet. En uppslagen bok mot en träbakgrund, ett landskap i boken och i landskapet rör sig ljusfenomen långsamt över himlen. Något kommer snart att hända, kanske med högre hastighet, mer våldsamt. Eller så stannar allting upp, närmar sig nollpunkten.

Johannes Heldén är född 1978, och är verksam som konstnär och författare. Han är för närvarande aktuell med utställningen Polygraph/Index of lights in the sky på Kalmar konstmuseum tillsammans med Carl Hammoud och senare i vår gör han sin andra separatutställning på Stene projects i Stockholm. I Peepshow visar han filmen Cold Open från 2007. 

Galleri 54 
Kastellgatan 7, 
413 07 Göteborg
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar