söndag 4 september 2011

Göteborgs Internationella Konst Biennal tjuvstartar med GIBCA Speak Easy Måndag kl. 19:00 och fortsätter till onsdag kl. 23:00 House of Win-Win

På lördag är det vernissage av Göteborgs Internationella Konst Biennal, det kommer bli hur bra och kul som helst! Biennalen är på RÖDA STEN KONSTHALL, GÖTEBORGS KONSTHALL, GÖTEBORGS KONSTMUSEUM och  KONSTHALLEN – BOHUSLÄNS MUSEUM. 
Invigningsfesten är på lördag på Röda Sten
THE PANDEMONIUM PARTY Lördag 10 september kl 21 – 03 på Röda Sten konsthall. 
Och då kommer också Kl 22: Performancen ”Who are ya?!” av Klas Eriksson uppförs på Älvsborgsbron. 
Biljett köpes på Pusterviksbiljetter för 120 kr 
Biljett kan även köpas i dörren – först till kvarn gäller!

http://goteborg.biennal.org/

Men redan nu finns det mycket att göra, varje kväll nu fram till onsdag kommer det vara samtal och aktiviteter på House of Win-Win. Så nu börjar det!!!

GIBCA Speak Easy

(For information in English, please scroll down)

GIBCA SPEAK EASY
5–7 september 2011, kl 19.00 – 23.00
House of Win-Win
Tredje Långgatan 13b
413 03 Göteborg


GIBCA Speak Easy (GSE) är en provisorisk umgängesplats och plattform för presentationer, performance och samtal kring teman som är centrala för Göteborgs Internationella Konstbiennal 2011. GSE siktar på att skapa ett ledigt och uppsluppet sammanhang som på ett kafé eller en pub – med bar, musik och en scen för presentationer och performance där konstnärer från biennalen varje kväll uppmuntras att tala om sina arbeten, presentera forskning eller göra en performance inför en samlad publik.

Platsen kommer också att tjäna som ett utrymme för studenter från Konsthögskolan Valand att göra presentationer, performance eller annat. Samarbetet ger studenter ett unikt pedagogiskt tillfälle att delta i diskussioner, samtal och performance med några av den internationella konstvärldens största konstnärer.

Några av konstnärerna som kommer till Speak Easy är Örn Alexander Ámundason, Jimmie Durham, Klas Eriksson, Reena Saini Kallat, Viktor Rosdahl, Bryndís Snæbjörnsdóttir och Mark Wilson.

Varje kväll inleds med två timmar av mer formella presentationer såsom paneldiskussioner, intervjuer eller tal med konstnärer och curatorer från biennalen. Kvällen fortsätter sedan med performativa inslag genomförda av studenter och andra. Genom att äga rum bara dagar innan konstbiennalen öppnar är tanken att GSE ska fungera som katalysator för samtal kring de teman och ämnen som utforskas i utställningen.


OSA
Vänligen OSA till det här eventet genom att skicka ett mail med ditt och dina följeslagares namn till:
anthony.marcellini [@] valand.gu.se


PROGRAM
Måndag (5 september)
19.10 Föredrag av Reena Saini Kallat
20.05 Föredrag av Wim Botha
21.00 Performance av Johan Landgren
21.30 Videovisning av Helena Stefánsdóttir
22.00 Performance av Chuyia Chia och Joakim Stampe
22.25 DJ:s Martini Projects och vänner

Tisdag (6 september)
19.10 Föredrag av Inga Svala Thórsdóttir
19.40 Föredrag av Bryndís Snæbjörnsdóttir
20.30 Jimmie Durham i samtal med Gertrud Sandqvist
21.30 Uppläsning av Verena Gillmeier
21.40 Musik av Max Ronnersjö
22.00 DJ:s Martini Projects och vänner

Onsdag (7 september)
19.10 Föredrag och deltagarbaserad performance av Åsa Sonjasdotter
19.40 Föredrag av Klas Eriksson
20.30 Viktor Rosdahl i samtal med Gertrud Sandqvist
21.30 Föredrag och performance av Stefan Östersjö
22.15 Performance av Helena Jureén och Varg Strande
22.30 Musik av Barrie James Sutcliffe och Johan Zetterqvist


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


GIBCA SPEAK EASY
5–7 September 2011, 7 pm – 11 pm
House of Win-Win
Tredje Långgatan 13b
413 03 Gothenburg, Sweden


The GIBCA Speak Easy (GSE) is a temporary social space serving as a platform for presentation, performance and conversation around issues central to the 2011 Göteborg International Biennial for Contemporary Art. GSE aims to create a casual and convivial environment like a café or pub, with bar, music and a stage for presentations and performances where each evening artists from the Biennial are encouraged to talk about their work, present research or performances to an assembled public.

The space will also serve as a site for students from Valand School of Fine Art to present their work, performances or other events. This collaboration provides students a unique pedagogical opportunity to take part in discussions, talks and performances, with some of the most acclaimed artists on the international art scene.

The artists include: Örn Alexander Ámundason, Jimmie Durham, Klas Eriksson, Reena Saini Kallat, Viktor Rosdahl, Bryndís Snæbjörnsdóttir and Mark Wilson, to mention a few.

Each night will begin with two hours of more formal presentations, such as panel-discussions, interviews or artist talks, by biennial artists and curators followed by performative events by students and others continuing throughout the evening. Occurring just days prior to the opening of the Biennial, the thought is that GSE will serve as a catalyst and talking point to the themes and issues that will launch at the end of that week.


RSVP
Please RSVP to this event by sending an email with your name and the names of any guests to:
anthony.marcellini [@] valand.gu.se


PROGRAMME
Monday (5 September)
7.10 pm Talk by Reena Saini Kallat
805 pm Talk by Wim Botha
9.00 pm Performance by Johan Landgren
9.30 pm Video screening by Helena Stefánsdóttir
10.00 pm Performance by Chuyia Chia and Joakim Stampe
10.25 pm DJ:ing by Martini Projects and guests

Tuesday (September 6)
7.10 pm Talk by Inga Svala Thórsdóttir
7.40 pm Talk by Bryndís Snæbjörnsdóttir
8.30 pm Jimmie Durham in conversation with Gertrud Sandqvist
9.30 pm Reading by Verena Gillmeier
9.40 pm Music by Max Ronnersjö
10.00 pm DJing by Martini Projects and guests

Wednesday (September 7)
7.10 pm Talk and participatory performance by Åsa Sonjasdotter
7.40 pm Talk by Klas Eriksson
8.30 pm Viktor Rosdahl in conversation with Gertrud Sandqvist
9.30 pm Talk and performance by Stefan Östersjö
10.15 pm Performance by Helena Jureén and Varg Strande
10.30 pm Music by Barrie James Sutcliffe and Johan Zetterqvist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar