lördag 14 maj 2011

HELGENS UTSTÄLLNINGAR!!!!!!!!!!!Det har varit något fel på blogspot den senaste tiden... : ( vilket har resulterat i att jag inte har kunnat logga in på bloggen och uppdatera om utställningar. 
Men igår var det vernissager, och även idag lördag är det vernissager, här är helgens utställningar helst enkelt. : )


IDRIS KHAN
13 maj - 21 augusti 
Göteborgs Konsthall
KONSTNÄRSSAMTAL IDAG
14 maj, 14-15:30
Konstnärssamtal mellan Idris Khan och Mikael Nanfeldt. Samtalet hålls på engelska.
Sommarens stora utställning på Göteborgs Konsthall presenterar den brittiske konstnären Idris Khan. Under senare år har Idris Khan rönt allt större internationell uppmärksamhet och det är med stor glädje som Göteborgs Konsthall, som första konstinstitution i Sverige presenterar hans konst för en större publik med en utställning som omfattar verk från 2004 fram till idag.


Utgångspunkten i Idris Khans konstnärskap är fotografi, men han söker sig ständigt mot nya tekniker och uttrycksformer för att utforska deras förutsättningar och möjligheter. Fotografiets närvaro finns alltid där men ständigt i möte med andra tekniker. Förutom fotografi arbetar Idris Khan med video och skulptur, och i den nu pågående separatutställningen på Yvon Lambert i New York visar han för första gången även teckningar.

Idris Khan adderar teknik till teknik, inte i en experimentell mening, utan snarare i en medveten vilja att hitta det adekvata materialet i relation till det valda motivet eller det som på annat sätt intresserar honom. Det finns alltid en tydlig startpunkt, ett pregnant motiv som står i fokus för den koncentrerade och ytterst närgångna undersökningen. Det handlar ofta om framträdande litteratur, musikstycken eller utvalda verk ur konsthistorien som Mozarts Requiem, Bachs cellosviter, Philip Glass Contrary Motion, Koranen, Sigmund Freuds Das Unheimliche, William Turner eller Caravaggio. Motivet är väsentligt i Idris Khans konst och de val han gör har inget av slumpmässighet över sig. Hans verk omfattar de stora frågorna om konst, tid, minne och liv, det som kan beskrivas som jagets hela existentiella referenssystem i rummet.

Idris Khan närmar sig det väldiga och omöjliga, det som stundom äger det sublimas alla förutsättande karaktärsdrag, i en strävan att göra det till sitt och nå någon form av förståelse. I Khans bilder, skulpturer och videoverk är det alltid en repetitiv handling som äger rum, där minnet av det föregående lever kvar och aktivt påverkar nästföljande moment. En bild, en skulptur eller en video är därmed en koncentration av lika koncentrerade unika ögonblick. Den kronologiska tidens hierarki löses upp och genom en metamorfosisk process blir allt en punkt i nuet. Khans verk bygger en berättelse mellan den kosmologiska tidens obönhörlighet och jagets levda tid.

Khan använder appropriation som metod för att undersöka den konsthistoria han själv är en del av. Inte minst har han intresserat sig för minimalismen. I de enskilda verken tillgodogör han sig historien på flera nivåer samtidigt. Ett tydligt exempel på detta är skulpturen Listening to Glenn Gould's Version of the Goldberg Variations while Thinking about Carl Andre, 2010, som visas på Göteborgs Konsthall. Verket utgörs av en ca 10 meter lång vinkelrät stålplåt med Goldbergvariationerna inblästrade i den råa ytan. Skulpturens avskalade enkelhet för tankarna till konstnärer som Carl Andre, Richard Serra, Robert Morrison, m.fl. Relationen är tydlig samtidigt som de inblästrade noterna tillför en individuell berättelse som saknas i minimalisternas praktik.

Idris Khan, född 1978, Birmingham, England, bor och arbetar i London. Han är utbildad vid Royal College of Art, London. Sedan 2004 har han visats i internationella sammanhang, med soloutställningar på bland annat Yvon Lambert, New York, 2011, Victoria Miro, London, 2010, Elementa, Dubai, 2009, Museum of Contemporary Canadian Art, Toronto, 2009, K 20, Düsseldorf, 2008, INVA, London, 2006 och Fraenkel Gallery, San Franciso 2006. Han har även medverkat i grupputställningar på bl.a. The Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 2010, Espace Culturel Louis Vuitton, Paris, 2009, Baibakov Art Projects, Moskva, 2009, Casino Luxembourg – Forum d´art contemporain, Luxemburg, 2008, ICA- Institute of Contemporary Arts, London, 2007, San Francisco Museum of Modern Art, 2006 

Göteborgs Konsthall
Götaplatsen
Göteborg, SwedenTHOMAS BERGH 
Blank
Galleri Monitor
13 maj - 22 maj


Välkomna på examensutställning med bilder, animation och ljus!
Koder möter oss hela tiden, en strid ström av signaler som sköljer över oss utan någon större eftertanke. Skeenden drivs framåt med en fart som gör det svårt att hinna reflektera men där det samtidigt verkar finnas former som leder oss i en viss riktning.
Genom att vrida på omgivningen och dess koder kanske man kan hitta nya vägar i den annars så självklara vardagen. Finna ett sätt att försöka förstå formerna inom vilka vi lever våra liv, former som lätt tas för givna.

Med utgångspunkt i vardagens land blir Blank till en slags gränsvärld, en plats som inte har en tydligt definierad roll och funktion. Ett kärl i staden med signaler av tomhet, som väntar på att bli fyllt med innehåll och mening.

En plats som kan kännas igen men ändå inte
Öppettider:
ons-fre 16-19, 
lör-sön 13-17
Galleri Monitor
Chalmersgatan 4

 
GRETA VOCAR
The Defining Standard - part one
Vernissage idag lördagen den 14 maj kl 13–17
Galleri Lalaland

Examensutställning, konstnärligt masterprogram i fotografi, Högskolan för fotografi vid Göteborgs universitet.
Bara så ni vet: en meter är inte längre det som mäts av en viss kropps utsträckning i rummet (den gamla Paris-metern), utan en funktion av hastighet och tid. Mänskligheten hoppas att kilogrammet snart ska få en likartad omdefiniering.

Det är svårt att förstå längd- och viktmåttens laddning, men just nu tävlar politiska stormakter om att framställa en ny definition av kilogrammet. Eller snarare om att ersätta det definierande standardkilo som finns i Paris med en funktion som innehåller en naturkonstant, vilket skulle möjliggöra framställandet eller uppvägandet av ett kilo var som helst på jorden. Men vad består egentligen stormakternas intresse i det här i? Det är rätt dunkelt.

Vad som däremot står klart är vad som håller på att försvinna i processen, nämligen ett mått som har en intim relation både till världen och till kroppen. Metern hade en bestämd relation till jordens omkrets, och var själv en kropp som bevarades som en alla kroppars och måtts mått på en bestämd plats. Och kilot, en kropp som ska väga lika mycket som en liter vatten; vatten som utgör en stor del av vår kropp och av jorden. Med Watt-vågens utveckling försvinner kilot från det kroppsliga och tyngande, och skjuts över på gravitationens och vågens sida. Från kropp och värld till en abstrakt naturs konstanter (gravitation, ljusets hastighet etc.), det är en omvandling som sker just nu.
 
Galleri Lalaland, Andra Långgatan 22, Göteborg
14 maj – 22 maj 2011
Vernissage: 14 maj kl 13–17
 
Öppettider: 
onsdag–fredag 16–19, 
lördag–söndag 13–17

Curator: Lars-Erik Hjertström Lappalainen


ERIK BETSHAMMAR

Vernissage idag lördagen den 14 maj kl 12

 http://www.betshammar.se/

Galleri KC
Eric Dahlbergsgatan 6, Göteborg
Karta: http://kartor.eniro.se/m/anjON
 14 Maj 29 maj 
Öppettider
Tisdag - Söndag 12-16
Onsdagar till 19

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar