onsdag 18 maj 2011

I Stockholm ikväll också på Slakthusateljéerna.

 
Fortsätter att tipsa om Stockholm nu när jag ändå är igång, ikväll är det också vernissage på Slakthusateljéerna.
 
Slakthusateljéerna, Hallvägen 21, plan 2 och 3

Vernissage 18/5 klockan 17:00 – 22:00

Öppet 19/5 – 22/5 klockan 12:00 – 18:00

Float All In Windows är den första gemensamma och publika presentationen av verk av de konstnärer och kulturproducenter som är verksamma i Slakthusateljéerna. Ateljéföreningen och projektrummet inryms sedan ett år tillbaka i kvarteret Charkuteristen 5 i Slakthusområdet, i en byggnad från 1955 som ritades av Ralph Erskine och Yngve Fredriksson för kolonialvarufirman Möller & Co. Nästan hundra år efter områdets invigning har dess ursprungliga funktion gått ur tiden och transformeringen mot något nytt har inletts. Kulturverksamheter som Slakthusateljéerna kan tillfälligt ta plats i de gamla kontors- och lagerlokalerna i väntan på en ny detaljplan och omfattande renoveringar. Float All In Windows hämtar sin titel från det kommando i Photoshop som tilldelar alla öppna dokument ett eget visningsfönster. På liknande sätt intar tjugosex konstnärer under utställningsperioden de tomma rummen på våningsplanet ovanför ateljéer och projektrum. För mer information om Slakthusateljéerna och dess medlemmar: www.slakthusateljeerna.se

/

Float All In Windows is the first collective and public presentation of work of the artists and cultural producers who have their studios at Slakthusateljéerna. Since a year back the studio association and project space are situated in the housing block Charkuteristen 5 in Slakthusområdet, in a building from 1955 designed by Ralph Erskine and Yngve Fredriksson for the grocery importers Möller & Co. Nearly hundred years after the area’s inauguration, its original function is out-of-date and the transformation into something new has started. Cultural activities such as Slakthusateljéerna can temporarily take place in the old office- and warehouse facilities until the city’s zooning plan is being implemented and extensive renovations have begun. Float All In Windows draws its title from the command in Photoshop which assigns all open documents a separate display window. Similarly, twenty-six artists occupy the empty spaces on the floor above the studios and project space, during the exhibition period. For more information about Slakthusateljéerna and the members’ activities: www.slakthusateljeerna.se

/

Medverkande konstnärer
Dominique Fleury
Elvire Soyez
Eva Arnqvist
Frida Tebus
Hans Rosenström
Henrik Eriksson
Ida Pettersson
Johan Wilén
Jonas Isfält
Kanslibyrån, John Huntington & Per-Arne Sträng
Kajsa Pontén
Karin Lindh
Katarina Lundgren
Kira Carpelan
Linda Hofvander
Malin Pettersson Öberg
Maria Andersson
Noak Lönn
Paul Kokamägi
Paula Urbano
Petra Axelsson
Samuel Nyholm
Shiva Anoushirvani
Sofia Törnblad
Stina Persson
Ulrika Sparre

/

Ps: Glöm inte att ta med kontanter till baren och att T-bana Globen är avstängd!
Varmt välkommen!
Hälsningar Slakthusateljéerna.
 
Slakthusateljéerna
Hallvägen 21
Stockholm, Sweden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar