torsdag 5 maj 2011

Vernissager på fredagGALLERI 54

SARA NILSSON
"Det börjar likna en förening"

VERNISSAGE Fredag den 6 maj kl 18–21

öppet till den den 5 juni kl. 16:00

”Det börjar likna en förening” på Galleri 54 är Sara Nilssons första separatutställning i Göteborg. Sara Nilsson intresserar sig för ett visuellt berättande och av att skapa fiktiva världar, men som baseras på den verkliga. Hon arbetar främst med figurativt måleri, skulptur och installation. De senaste åren har Sara Nilsson arbetat med en serie målningar som utspelar sig i skog och mark. Hennes examensarbete ”Camp – på tillfälligt besök i naturen” på Konstfack 2007 blev startpunkten för en tematik som kretsar kring eskapism, eskapader och naturen som en tillflyktsort.
I målningarna figurerar det karaktärer som dragit sig undan från samhället och ut i naturen för att söka svar på sina existentiella frågor. En slags lågmälda rebeller i bleka kulörer med inspiration från gröna vågen, floraböcker och nordiska landskap. I sin jakt på frihetskänsla och viljan att förändra signalerar figurerna genom små, subtilt demonstrativa gester med flaggor och plakat. De är egensinniga karaktärer med en bakåtsträvande framtidstro.
Tidigare har karaktärerna agerat ensamma i målningarna men i utställningen ”Det börjar likna en förening” på Galleri 54 har de börjat gruppera sig och samarbeta. I verken möter vi bl.a. en organisation i arbete, ockupanter i flora, en ljusmanifestation, stormöte och en stillsam strejk i ödemarken. Sara Nilssons verk har rötterna i en slags landskaps- och porträttradition, vilken nu möter flower-power och flora & fauna. Sara Nilsson har hämtat mycket inspiration från dels 60-/70-talsrörelser och dess kollektiva handlingar, men också från en brokig skara av inspirationskällor som tillsammans skapar speciella stämningar. De rör sig mellan allt från grafiska noveller som t.ex. ”Black Hole” av Charles Burns, till Skagenmålarnas speciella ljus. Från proggmusik till Caspar David Friedrich. Från Tove Janssons naturbeskrivningar, till en scen i filmen Rambo där han återvänder till hembygden.

Sara Nilsson (f. 1978) är utbildad på Konstfack och har tidigare ställt ut på bl.a. Haninge Konsthall, Riche, Skulpturens hus och fick 2009 Konstnärsnämndens 1-åriga arbetsstipendium.

www.saranilsson.com

Galleri 54
Kastellgatan 7
Göteborg, Sweden

 GALLERI BOX

Henrik Lund Jørgensen 

– Friends He Lost at Sea

Vernissage imorgon fredag 6 maj kl. 18:00 

öppet till den 5 juni kl. 16:00


Isn’t it rather, all things considered, that I remain suspended on this question, whose answer I tirelessly seek in the others face: what am I worth?
Balzac

Undantagstillståndet, består av förskjutningar, ett tillstånd i den demokratiska processen där rådande lagar och regler inte längre är applicerbara. Processer och beslut tvingas igenom både i personliga relationer som på den större politiska arenan. I detta tillstånd befinne...r vi oss när den danske konstnären Henrik Lund Jørgensen i utställningen Friends He Lost at Sea lånar motiv och komposition från Skagenmålaren Michael Anchers välkända verk; Vil han klare pynten (1879) och Mandskabet reddet (1894). Sceneriet är det samma som förlagans, den dramatiska danska västkusten, men karaktärerna är nya. I stället för fiskarna har i Lund Jørgensens verk båtflyktingar intagit deras platser och måleriet har bytts ut med video och fotografi. Vid upprepade tillfällen har konstnären besökt området kring Hanstholm, Jylland. Här ligger ett flyktingläger sida vid sida med hundratals kvarlämnade bunkrar från andra världskriget. Utifrån den erfarenheten har konstnären iscensatt de klassiska kompositionerna och skapat en politisk psykologisk fabel som består av myter med teman som nationalitet, tillhörighet och ras.
Lund Jørgensen arbetar med video, fotografi, text och installation och bygger en karaktär som är lika tydlig som undflyende i sin personlighet. En individ som både är historisk och samtida, ett offer och en bödel. En karaktär som lämnar spår men som vet att den enda sanna berättelsen är den som minnet bär, för det vi skriver ner och lämnar efter oss är alltid en konstruktion skapad för att läsas och ses av andra.

Henrik Lund Jørgensen(f.1975 i Danmark) bor och arbetar i Malmö. Han är utbildad på bl.a. Konsthögskolan i Malmö och har under de sista åren deltagit i utställningar och videovisningar i Sverige och utomlands exempelvis: North By New York, Scandinavia House, NYC, USA, Videonale 13, Bonn Kunstmuseum, Tyskland, Norrtälje Konsthall, Sverige, Truth or Dare, Århus Kunstbygning, Danmark, Tangential Documentaries, Kiasma, Helsingfors, Finland. Lund Jørgensen ingår i Dr. Lorella Scaccos antologi över nordisk videokonst: Northwave.

För mer information och fullständig CV:
www.henriklundjorgensen.com

Galleri BOX
Kastellgatan 10
Göteborg, Sweden
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar