onsdag 18 maj 2011

Mastereleverna från Hff på Fotografins Hus i Stockholm
Master eleverna från Fotohögskolan i Göteborg ställer it i Stockholm från och med idag. Så alla ni som är uppe i Stockholm tycker jag ska gå till Fotografins hus från och med idag 18 maj till och med den 1 juni.

'Vardagens vanor, minnen och mysterier'

VERNISSAGE IDAG ONSDAG 18 maj · 16:00 - 19:00


Avgångsstudenter från masterutbildningen vid Högskolan för Fotografi, Göteborgs Universitet.

Högskolan för fotografi vid Göteborgs Universitet är Sveriges enda högskola för fotografi. Där finns möjligheter att studera tre år för att ta en Bachelorexamen, två ytterligare år för att ta en Masterexamen och ytterligare fyra år om man vill doktorera. Vid högskolan bedrivs även forskning och konstnärligt utvecklin...
gs- arbete. De som ställer ut på Fotografins Hus är 2011 års masterstudenter. De har nyligen examinerats och har under utbildningen handletts av professorerna Lotta Antonsson och Annika von Hausswolff.

'Vardagens vanor, minnen och mysterier' är titeln på utställningen. Många av studenterna förhåller sig till frågeställningar kring vardagens gåtfullhet, dess vanliga, osynliga varseblivning och omärkliga - men avgörande - vanor. Fotografi är i sin konstruktion riktat mot det förflutna, mot något som inte längre existerar, mot minnet och en upplöst ordning Samtidigt anmäler fotografiet ofta sin närvaro i en ny tid. Smyger sig in där förutsättningarna har ändrats sedan fotografiet producerades. Tar likt en tillfällig, objuden gäst plats vid bordet och relativiserar, förändrar och deltar i det pågående.

Thomas Berghs (1975) fotografier gestaltar olika platser och byggnader på ett sätt som gör det välbekanta främmande. I serien 'Den undre världen' befinner vi oss i kulvertar där motiven visas upp i en försvinnande vit ton som löser upp verklighet och vaneseende. I serien 'Blank' förvandlas och förädlas vardagens väntkur till ett ljusobjekt och öppnar mot en mening som går långt bortom dess banala funktion.

Linda Cordius-Hansen (1966) visar verket 'Phantom' där hon förenar, krockar och prövar två olika representationsformer som skaver mot, fångas och speglas i varandra. Bild och text ger tillsammans en ny, tredje möjlighet.

Sven Drobnitza (1974) spelar i verket 'Cups and Straws' med konventionerna för vår varseblivning och hur vi skapar närvaro i världen. Vad händer om vi uppmärksammar det som vi genom vårt rationella mönsterseende negligerar och inte noterar? Vilken betydelse har egentligen den kedja av vanor som utgör större delen av våra liv?

Daniel Josefssons (1982) 'Studies of an impact' är en samlingstitel, bestående av flera olika verk som visas på Fotografins Hus. Bilderna och skulpturerna förhåller sig till en extraordinär händelse som rivit sönder vardag och vanetänkande. Verken kan läsas som ett subjekts försök att rekonstruera sig själv i förhållande till en upplevelse och ett minne av traumatisk karaktär.

I Gustavo Perillos (1974) verk 'Det stora Brasilianska Diademet – Del 1: Resan till Diamantina' försöker Gustavo, besatt av en idé om en uppgörelse med kolonialtiden, spåra det svenska kungahusets brasilianska diadem tillbaka till platsen där diamanterna en gång på artonhundratalet grävdes fram. Väl där väntar en överraskning både på Gustavo och betraktaren.

Kirsti Taylor Byes (1985) verk 'Stedet jeg forlat' förhåller sig till fotografiet som ett uttryck för de förändrade och övergivna ordningar som vi ständigt lämnar bakom oss, vissa i sorg, vissa utan saknad. De ting vi samlar omkring oss formulerar vår samlade - tillfälliga - identitet och historia, något vi kan kalla ett hem. Nedpackade i kartonger eller förskingrade efter vi lämnat dem får de en ny och annan betydelse - även för oss själva, om eller när vi återupptäcker dem.

Mattias Wallin (1975) undersöker i sitt verk 'Avslut' fotografiets symboliska kapacitet för såväl den tid som flytt likväl som för den tid som följer. Fotografiet blir ett snitt i tillvarons tidsföljd som pekar mot både före och efter. Ett snitt som kan nollställa verklighetens och föreställningarnas räkneverk samt ge förnyad insikt om början och slut i livets ohejdbara processer.
Greta Voćars (1972) verk 'Neutral/Taš' (Integrationsprocessen) är ett av flera i en serie som genom kartläggningar och observationer i vardagen analyserar och gestaltar normer. Ofta sker detta med ett humoristiskt anslag som spänner, balanserar mellan fakta och fiktion.

Utställningen pågår ons 18 maj – ons 1 juni

tis-fre 12-18
lör-sön 12-16

OBS! Öppet även under tisdagar denna period


Fotografins Hus
Slupskjulsvägen 26 C
Skeppsholmen, Stockholms Lan, Sweden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar