torsdag 18 november 2010

Vernissage fredag: Johanna Willenfelt URFACE MATTERS Belay your partner

 
Johanna Willenfelt


URFACE MATTERS
Belay your partner


VERNISSAGE FREDAG 19 NOVEMBER kl. 17:00Utställningen har öppet 19 nov-28nov
 Tis - Sön 12 - 17
Måndag stängt


Valand School of Fine Art, Gallery Rotor
Vasagatan 50, ingång från Teatergatan
Göteborg

Johanna Willenfelts arbete kretsar kring den fysiska smärtan som fenomen och vad det gör med oss. Hennes undersökningar tar ofta avstamp i en medicinsk diskurs, där mellanmänskliga och själv-relationella praktiker urskiljs. Dessa gester bearbetas sedan och återuppförs i installationer som omfattar teckning och text såväl som ljud och blandmedia.

Stoffet som återfinns i hennes verk är en sammansättning av adapterade journaltexter och arkivmaterial som konstnären interfolierar med litterära fragment, andras utsagor och hennes egna fiktioner. Genom att låta information och affektioner omplaceras i sådana hybridkroppar, försöker konstnären att frikoppla – om än tillfälligt – både vad smärta gör med oss, och hur smärta i vår kultur beskrivs och betraktas.

I stället för att underställa sig idén om att fysiskt lidande skulle utestänga kroppen från omvärlden genom att göra den synlig för sig själv på ett genomträngande och allomfattande vis, beaktar och tolkar hon de värden som följer med en ökad kroppslig sensibilitet. I sin konst betonar hon begäret till en sådan nyvunnen kunskap, framför ett bejakande av en brist till följd av något som gått förlorat.

Seminar/opposition with Johanna and the artist/critic/scholar Rikke Hansen, http://www.rikkehansen.com/ , takes place in the gallery Tue 23 Nov, 10 a.m. - 12. 

Most Welcome!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar